Lämmitys

Pienillä asioilla suuria kokonaissäästöjä

So­pi­va huo­ne­läm­pö ja toi­mi­vat pat­te­rit te­ke­vät asu­mi­ses­ta mu­ka­vam­paa, mut­ta myös ener­gia­te­hok­kaam­paa ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää.

Pienillä asioilla suuria kokonaissäästöjä


Asuntojen suurin energiasyöppö on lämmitys: se vie kodin energiankulutuksesta noin kaksi kolmasosaa. Onneksi löytyy monia mahdollisuuksia vaikuttaa lämpöenergian kulutukseen ja sitä kautta lämmityksestä johtuviin asumiskustannuksiin.


Säädä huonelämpötila oikeaksi


Asuntojen huonelämpötilojen säätäminen lisää asumismukavuutta ja parantaa sisäilman laatua. Lämpötilan alentaminen oleskelutiloissa 21 - 22 °C:een tuo selvästi säästöä sähkönkulutukseen.


Säästä energiaa laskemalla lämpötilaa huoneissa, joissa ei oleskella säännöllisesti pitkiä aikoja. Pidä väliovet kiinni huoneisiin, joissa halutaan olevan lämpimämpää tai viileämpää. Jos olet pidempään pois kotoa, laske lämpötilaa. 


Jyrkkää lämpötilan muutosta kannattaa kuitenkin välttää - ihminen tottuu 0,5 - 1,0 asteen suuruiseen huonelämpötilapudotukseen noin viikossa. Mittaa lämpötila keskeltä huonetta reilun metrin korkeudelta lattiasta. Jos asunnossa on liian kuuma, säädä patteri-termostaatti pienemmälle - älä tuuleta lämpöä turhaan ulos. Jos lämpötilat patteritermostaatin säätämisestä huolimatta liian korkeat tai matalat, ota yhteyttä huoltoyhtiöön.


Suo­si­tel­ta­vat läm­pö­ti­lat:


    • oleskelutilat 20 - 21 °C 
    • makuuhuoneet 18 - 20 °C 
    • kylpyhuone 23 - 24 °C 
    • kerrostalojen porrashuoneet 17 - 18 °C
    • varasto 12 °C
    • autotalli 5 °C

Kun las­ket huo­neläm­pö­ti­laa yh­del­lä as­teel­la, las­ke­vat läm­mi­tyskus­tan­nuk­set 5 %


Älä sul­je rai­ti­sil­mavent­tii­lei­tä ko­ko­naan tal­ven pak­ka­sil­la­kaan.


Viilennä koti helteellä:

    • pidä päivällä ovet ja ikkunat kiinni 
    • jos ikkuna on avattava, tee se varjon puolelta 
    • laita verhot ikkunoiden eteen, laske kaihtimet alas
    • sammuta tarpeettomat sähkölaitteet 
    • vältä uunin ja huoneistosaunan lämmitystä 
    • hyödynnä yön viileyttä tuuletuksessa 
    • valitse energiatehokas tuuletin tai ilmastointilaite


Toimivat patterit, lämmin koti

    • älä laita patterin eteen sohvaa huonekaluja tai verhoja 
    • patteri toimii paremmin, kun sen ympärillä on tilaa 
    • älä kuivaa isoja vaatekappaleita patterin päällä 
    • siirrä lämpenevät sähkölaitteet pois patterin termostaatin läheisyydestä - sähkölaite lämmittää ilmaa ja sulkee termostaatin


Neuvoja ilmanvaihtoon

    • kun tuuletat, tee se nopeasti ristivedolla
    • älä jätä ikkunoita pitkäksi aikaa auki
    • pidä asunnon korvaus- ja poistoilmaventtiilit puhtaina
    • vaihda mahdolliset suodattimet säännöllisesti

.
Oma sauna ja ilmastoventtiili:

    • pienennä lämmittämisen ajaksi 
    • säädä sopivaksi saunomisen ajaksi 
    • avaa saunomisen jälkeen 
    • pienennä saunan kuivuttua

Li­sää ai­hees­ta:


Pakkasiin varautuminen
(Motiva)

Ilmanvaihto-opas
(Hengitysliitto)

Hyvä ilmanvaihto
(Motiva)