YRITYS

A-Kruunu Oy tarjoaa viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingin seudulla.

Hallitus päätti A-Kruunu Oy:n rakennuttamistoiminnan aloittamisesta kehysriihessä 2013 osana asuntopoliittista toimenpidekokonaisuutta. Yhtiön osakekanta siirrettiin valtion suoraan omistukseen huhtikuussa 2014, ja varsinaisesti yhtiön rakennuttamistoiminta käynnistyi loppuvuonna 2014. A-Kruunu Oy:n omistajapoliittisesta ohjauksesta vastaa ympäristöministeriö. Valtion asuntorahaston (ARA) on nimennyt A-Kruunu Oy:n yleishyödylliseksi yhteisöksi.

A-Kruunu Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jossa valtiolla omistajana on yhteiskunnallisia tavoitteita. Ympäristöministeriö on määritellyt A-Kruunun erityistehtäväksi rakennuttaa normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja omaan omistukseensa Helsingin seudulle kohtuullisilla kustannuksilla ja vuokratasolla. Rakennutettavien kohteiden valinnassa huomioidaan vuokra-asuntojen yleinen kysyntä asuinalueella ja kohteiden hyvä sijainti yhdyskunta­raken­teessa. Lisäksi A-Kruunun tehtävänä on edistää puurakentamista ja uusia innovaatioita.

Asuntojen asukasvalintaperiaatteet ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrittelemiä. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksen­mukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. A-Kruunun tarkoituksena on tarjota asuntoja mm. palvelualojen työntekijöille työssäkäynnin mahdollistamiseksi talousalueella ja Helsingin seudun elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Rakennutamme uusia vuokra-asuntoja Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Nurmijärven, Sipoon, Tuusulan, Vihdin ja Mäntsälän kuntien alueella. Lähivuosina on tavoitteena aloittaa noin 450 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen vuosittain.
 

 

A-KRUUNU OY:N EETTISET OHJEET

 

Hallitus