Blogikirjoitus

Asumisrauhan säilyttäminen asuintaloissa vaatii lainsäädännön muutosta

Rauhallinen sekä turvallinen asuntoyhteisö on kaikkien asukkaiden oikeus, ja kotirauha kuuluu kaikille. Ajatus tuntuu itsestään selvälle ja niin sen pitäisi ollakin.  Koti on paikka, jossa haluamme rentoutua ja rauhoittua. Aina tämä toive ei toteudu, ja silloin kohdataan ongelma.

Vuokrataloyhtiöissä vuokranantaja edellyttää, että asukkaat tekevät häiritsevästä elämästä kirjallisen ilmoituksen ja samalla sitoutuvat olemaan käytettävissä todistajina asian mahdollisesti mennessä oikeuteen. Ohje on yksinkertainen ja selkeä. Ohjeen tavoitteena on nostaa valittamisen rima riittävän korkealle ja turvata vuokranantajalle edellytykset vuokrasuhteen purkuun ja mahdollisen häätöpäätöksen hakemiseen käräjäoikeudesta.

Aina eivät muut asukkaat halua tai uskalla lähteä todistajaksi, koska henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat valitettavasti yleistyneet. Häiriötä aiheuttava naapuri voi muodostua hankalaksi ongelmaksi. Yhdessä kohteessa häiriintyy yörauha, toisessa pelottaa naapurin tapaaminen myös päiväaikaan. Mainitun tyyppisissä kohteissa ei ole mukava asua.

Silloin tällöin asukkaista tuntuu, että vuokranantaja ei ryhdy riittävän rivakasti toimeen tilanteen rauhoittamiseksi. Varsin yleinen tapa hoitaa asiaa, on antaa kirjallinen varoitus. Varoituksen tehtävänä on muistuttaa asukasta yhteisistä pelisäännöistä ja ohjata tilanne korjaantumaan. Onnellista on jos, näin ratkeaa.

Monet vuokranantajat antava useampia varotuksia ennen vuokrasuhteen purkua. Tämä aika tuntuu pitkältä. Etenkin jos naapuriin joudutaan soittamaan poliisia rahoittamaan tilannetta. Poliisin käynneistä ei anneta vuokranantajille tietoa eikä käyntejä voi käyttää oikeudessa häätöä haettaessa.

Onkin kohtuutonta, että esimerkiksi 50 asukkaan taloyhtiössä yhden asukkaan häiriköinti voi heikentää merkittävällä tavalla asumisrauhaa. Jotta vuokranantaja ja asunto-osakeyhtiö voivat reagoida asumisen häiriötilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti, heillä tulisi olla mahdollisuus saada poliisilta olennaiset tiedot asuntoon kohdistuneista hälytystehtävistä esimerkiksi häätöoikeudenkäyntejä varten.

Koska tilanteeseen tarvitaan muutosta, lainsäädäntöä on muutettava tietojen saannin osalta. Myös tuomioistuin laitoksen resursseja on lisättävä, jotta asumisen riita-asioiden menettelyt eivät vie kohtuuttomia aikoja ja hidasta esimerkiksi häätöprosesseja.

Alan järjestöt, Rakli, Suomen Vuokranantajat, Kiinteistöliitto ja Vuokralaiset ovat keskustelleet oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa asiasta ja ehdottaneet muutoksia lainsäädäntöön. Lainsäädäntömuutosten lisäksi järjestöt ovat esittäneet, että tuomioistuinlaitoksen resursseja on lisättävä, jotta asumisen riita-asioiden menettelyt eivät vie kohtuuttomia aikoja ja hidasta esimerkiksi häätöprosesseja.

Tilanteen pitää korjaantua siten, ettei häiriköitä suojella ohi muiden kotirauha. Kotitalon ilmapiiri pitää olla sellainen, että vanhemmat voivat luottaa siihen, että lapset voivat mennä kotiin turvallisesti. Eikä porraskäytävässä pidä joutua pelkäämään naapureita tai naapureiden vieraita.

 

Anne Viita
Toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry