Uutinen

A-Kruunulle valmistui hiilineutraaliuden tiekartta

A-Kruunun tavoitteena on olla omissa toimissaan hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat muun muassa uusiutuvan lämmitysenergian käyttö, rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskenta sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

 

A-Kruunun toiminnan kokonaishiilijalanjälki muodostuu pääasiassa kiinteistöjen energiankulutuksesta ja rakennuttamisesta. Yhtiön rakennuskanta on pääosin uutta ja energiankulutus lähtökohtaisesti keskimäärin pientä.

- Hiilineutraaliuden tavoite on meillä asetettu jo aiemmin vastuullisuusohjelmassa. Tiekartta on ensimmäinen askel tuon tavoitteen konkreettiseen määrittelyyn. Suomen valtio on asettanut hiilineutraaliuden aikatavoitteeksi vuoden 2035, mutta halusimme asettaa itsellemme edelläkävijyyshaasteen tiivistämällä tavoitteen viittä vuotta aikaisemmaksi, kertoo tiekartan laatimisesta vastannut kehityspäällikkö Leena Oiva.

Hiilineutraalisuustavoite koskee A-Kruunun omia toimintoja kuten olemassa olevan asuntokannan energiansäästötavoitteita kiinteistöalan energiatehokkuussopimus VAETSin mukaisesti ja uudistuotannon A-energialuokan tavoittelua.

- Aloitimme vihreän sähkön hankinnan jo vuonna 2020. Seuraavaksi lähdemme uudistamaan kaukolämpösopimuksia päästöttömiksi siellä, missä se on jo mahdollista. Aurinko- ja maalämpöenergian hyödyntämisessä tavoitteenamme on lähivuosina saada toteutettua vuosittain 3 – 5 aurinkoenergialla ja yksi maalämmöllä lämpiävä kohde joko olemassa olevaan tai uudiskohteeseen, toteaa Oiva ja korostaa myös asukkaiden merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Kiinteistöjen energiatehokas käyttö eli asukkaiden asumistottumukset ovat keskeisessä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi jatkossa tarvitaan hyvää asukasviestintää asian edistämiseksi.

Rakennuttamiselle oma aikataulunsa

Rakennuttamiseen asetetaan tulevaisuudessa oma aikataulunsa, sillä rakentamisessa päästöjä syntyy lähinnä muiden toimien vaikutuksesta. Erityisesti materiaalien vähähiilisyys ja kiertotalous ovat vielä kehitysvaiheessa.

- Rakennuttamisessa olemme kuitenkin jo aloittaneet hiilijalanjäljen laskemisen jokaisessa uudessa rakennushankkeessa. Siten pystymme tilaamaan vähähiilisempää suunnittelua ja rakentamista sekä edistämään rakennuksen elinkaariominaisuuksia kuten muunneltavuutta, korjattavuutta sekä materiaalien kierrätettävyyttä. Puurakentaminen on yksi ensimmäisistä rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentävistä toimenpiteistämme. Tavoitteenamme on, että vuodesta 2024 lähtien kolmasosa asuntoaloituksista on puurakentamista, ja kolmasosa suunnitteilla olevista hankkeistamme onkin jo puurakenteisia, kertoo Oiva.

Päästöjen vähentäminen tuo myös säästöjä

Vähähiilisessä toiminnassa myös kustannukset on otettava huomioon. A-Kruunun hankkeet rahoitetaan ARAn hyväksymillä lainoilla ja huoneistojen vuokranmääritys perustuu omakustannusperiaatteeseen.

- Energiatehokkuustoimet tuovat säästöä rakennusten elinkaarikustannuksiin, joten vaikuttavat sikäli omakustannusvuokran kehittymiseen pitkällä tähtäimelle, vaikka investointikustannukset saattavat joissakin tapauksissa olla korkeampia, toteaa Oiva.