Kasvukeskusten kupeessa oleviin lähiöihin kohdistuu nyt suuri tiivistämisen paine. Alun perin väljiksi suunnitelluissa lähiöissä on periaatteessa tilaa tiivistämiselle ja täydennysrakentamiselle, mutta tunnistetaanko lähiöiden arvot? Pystytäänkö niiden ominaispiirteet säilyttämään täydennysrakentamista tehdessä? Tampereen yliopiston tutkimushankkeen ”Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa” lähtökohtana on paitsi ymmärtää käsillä olevaa muutosta, myös nostaa esille lähiöiden arvoja ja hyviä puolia.