Yhteiskunnalla tulee olla aktiivinen rooli myös rakentamisen sektorin kehittämisessä. Konkreettisesti julkisen sektorin tulee tukea erityisesti rakentamisen uusia innovaatioita. On tärkeää kehittää esimerkiksi uusia kerrostalorakentamisen teknologioita ja ratkaisuja. Puurakentaminen ei ole rakentamisen sektorista irrallinen vaan perinteisesti ja tulevaisuudessa vahvemminkin kehityksessä mukana oleva ja materiaaliominaisuuksiensa kautta paljon potentiaalia omaava.