A-Kruunun vastuullisuusohjelma perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin. Ohjelmassa on määritelty myös vastuullisuuslupaukset ja -tavoitteet, joiden avulla toimintaa kehitetään.