Uutinen

A-Kruunu edistää kohtuuhintaista ARA-vuokra-asuntotuotantoa Helsingin seudulla

- Asuntojen kysyntä pääkaupunkiseudulla säilyy korkealla tasolla maan sisäisen muuttoliikkeen sekä maahanmuuttajien asuntotarpeen johdosta. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan mahdollistamaan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden muuttoa talousalueelle, toteaa toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

A-Kruunun yhtiökokous pidettiin 10.4.2017. valtion erityistehtäväyhtiön hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Hannu Puttonen, varapuheenjohtajana Eero Saastamoinen sekä jäseninä Sinikka Mustakari ja Ari Eschner.

Yhtiölle valmistui vuonna vuoden 2016 aikana 96 asuntoa, ja rakenteilla oli vuoden lopussa 343 asuntoa. Suunnittelu käynnistettiin 390 asunnon kohteissa.

- Vuonna 2017 pyrimme saamaan rakenteille hankkeet, joissa on yhteensä yli 500 asuntoa, kertoo Mäkimattila.

Yhtiö panostaa jatkuvaan tontinhankintaan.

- Olemme saaneet tontteja hyviltä paikoilta, kuten Kalasatamasta, Keski-Pasilasta, Vermonniitystä ja Kivistöstä. On tärkeää, että valtiontukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa saadaan keskeisille paikoille. Sillä tavalla pystytään ehkäisemään myös segregaatiota, korostaa Mäkimattila.

Yhtiön tehtävänä on myös puurakentamisen edistäminen. Helsingin Kuninkaantammessa aloitettiin rakentaminen koehankkeessa, jossa vertaillaan puu- ja betonirakentamista sekä tehdään seurantatutkimus valmistumisen jälkeiseltä kahdelta vuodelta. Hankkeen puukerrostaloja rakennuttaa A-Kruunu.

Lisäksi A-Kruunun tehtävänä on edistää innovaatioita. Suunnitteilla on ollut Urbaanit lapsiperheet –hanke, jolle on varattu tontti Helsingin Kalasatamasta. Hankkeessa vastataan asumisen muuttuviin tarpeisiin erityisesti urbaanien lapsiperheiden osalta. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa kesällä 2017. Toinen suunnitteilla oleva koehanke on Ryhmävuokraus-konsepti, jolla tähdätään tilallisesti ja sosiaalisesti laadukkaaseen, kohtuuhintaiseen asumismuotoon.

A-Kruunu Oy maksaa veronsa Suomeen. Vuosikertomus ja verojalanjälkiraportti  vuodelta 2016 ovat luettavissa yhtiön kotisivuilta Yritys-sivun Talous-osassa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy, puh. 040 755 3924