Uutinen

A-Kruunun kädenjälki näkyy helsingin seudun asuntotuotannossa

A-Kruunu aloitti viime vuonna 374 ARA-asunnon rakentamisen. Asuntojen hankinta-arvo  on yhteensä 56,3 M€, ja aloitusten  määrä on 20 prosenttia koko Helsingin seudun MAL-alueen normaalien ARA-vuokra-asuntojen  aloituksista. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaminen on yhtiön ydinliiketoimintaa ja keskeinen osa yhteiskuntavastuullista toimintaa.

- Pyrimme aloittamaan merkittävän asuntomäärän rakentamisen Helsingin seudulla myös tänä vuonna. Urakkalaskentaan on tulossa  hankkeita Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä, kertoo toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

A-Kruunu toimii neljättä vuotta ja yhtiöllä on jo omistuksessaan noin 500 asuntoa. Tavoitteena on rakentaa vuosittain 400 asuntoa. Hankkeet rahoitetaan korkotukilainalla, käynnistysavustuksella ja omalla rahoituksella. Yhtiön taseen loppusumma oli vuoden vaihteessa 128,4 M€ (v. 2016 87,9 M€).

- Kaikki kohteemme sijaitsevat hyvän joukkoliikenteen ja palveluiden äärellä. Näin varmistamme, että asunnoilla on pitkäjänteisesti hyvä kysyntä ja omistamisen riskienhallinta on kunnossa. Kaikkiin kohteisiimme on ollut erittäin paljon hakijoita. ARA-vuokra-asuntojen kohtuuhintaisuus on tärkeää esimerkiksi nuorille ja palvelualojen työntekijöille, toteaa Mäkimattila.

hankekartta

Valtio-omisteisen A-Kruunun yhtiökokous vahvisti 15.3.2018 kokouksessaan viime vuoden tuloksen ja valitsi hallituksen jatkamaan entisellä kokoonpanollaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Puttonen ja varapuheenjohtajana Eero Saastamoinen. Hallitukseen kuuluvat myös Ari Eschner ja Sinikka Mustakari.

A-Kruunun vuosikertomus vuodelta 2017 on luettavissa yhtiön internetsivuilla. Vuosikertomuksessa on erityisesti nostettu esiin yritysvastuu, joka on keskeinen osa yhtiön ydinliiketoimintaa, strategiaa ja johtamisjärjestelmiä.

- Yritysvastuu tarkoittaa vastuuta ihmisistä - asukkaista ja henkilöstöstä, vastuuta ympäristöstä, taloudellista vastuuta sekä vastuullisia, läpinäkyviä ja eettisiä toimintaperiaatteita myös alihankintaketjuissa. Toteutimme viime vuonna muun muassa kaikilla käynnissä olevilla työmailla harmaan talouden vastaiset tarkastukset, listaa Mäkimattila.

Vuosikertomuksessa nostetaan esiin viime vuodelta myös asukashallinnon käynnistyminen yhtiön uusissa kohteissa sekä keskeiset kehityshankkeet kuten puukerrostalotuotanto ja ryhmävuokrauskonseptin kehittäminen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, puh. 040 755 3924