Uutiset

Ajankohtaisia uutisia A‑Kruunulta

A-Kruunussa edistämme kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja näin luomme hyvät asumisen puitteet asukkaille. Täällä voit lukea ajankohtaista tietoa toiminnastamme, asumisesta ja rakentamisesta.

Selaat yritysvastuu-uutisia. Poista filtteri

21.06.2023

A-Kruunun vastuullisuusohjelma vuosille 2023 – 2025 valmistunut

Yhtiön strategiset tavoitteet ja sidosryhmien odotukset ovat ohjanneet A-Kruunun vastuullisuusohjelman konkreettisten tavoitteiden laatimista. Vastuullisuus tarkoittaa A-Kruunussa vastuuta asukkaista ja työntekijöistä sekä ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

29.03.2023

A-Kruu­nun asun­noil­la kor­kea käyt­töas­te

Vuonna 2022 A-Kruunulle valmistui 579 asuntoa hyville sijainneille Helsingin seudulla, Tampereella ja Jyväskylässä. Valmiina ja rakenteilla olevien asuntojen yhteismäärä ylittää jo 3000 asunnon rajan. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uusia jäseniä.

06.03.2023

Yhteisöasuminen koetaan hyväksi tavaksi asua

A-Kruunu on kehittänyt yhteisölliseksi asumismuodoksi ryhmävuokraus-konseptin, joka on otettu asukaskyselyn mukaan hyvin vastaan. Asunnot ja asukasvalintatapa palvelevat onnistuneesti asukkaiden tarpeita.

02.02.2023

Lummetiellä tutkitaan yhteisöllisyyden mahdollisuuksia palvelumuotoilun keinoin

Miten ihmiset saadaan kohtaamaan, että yhteisöllisyys kehittyy ja luo taloon asumisviihtyisyyttä? Sitä tutkitaan A-Kruunun Vantaan Lummetie 6a:ssa graduaan tekevän Satu Karppisen johdolla. Ensimmäisessä työpajassa mukana ollut Susanna Väisänen toivoo taloon syntyvän toimivan naapuriavun.

01.11.2022

A-Kruunun ensimmäinen Vihreän rahoituksen kohde valmistui Espooseen

Syvänsalmenkatu 5:een valmistunut A-Kruunun 41 asunnon vuokratalo on A-energialuokan energiatehokkuuskohde. Kaikki energiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet saatiin hyvin toteutettua.

14.06.2022

A-Kruunu osallistuu sosiaalisen asumisen festivaalille kehityshankkeen esittelyllä

Kansainväliset sosiaalisen asumisen festivaalit avattiin tänään Helsingissä. A-Kuunu osallistui festivaaleille videollaan, joka kertoo Kalasataman kehityshankkeesta.

Festivaalin avajaiset Helsingin kaupungintalolla.

06.04.2022

A-Kruunun tavoitteita täsmennettiin

Valtio-omisteisen A-Kruunu Oy:n yhtiökokous täsmensi yhtiön hiilineutraaliustavoitteita. Kokouksessa valittiin myös uusi hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen.

10.02.2022

Tavoitteena urbaanit, viihtyisät yhteistilat

Ihmisillä on tarve yhteisöllisyyteen, mutta kerrostalojen perinteiset yhteiset tilat eivät tue modernia yhteisöllisyyttä kuten jakamistalouden ja arjen yhteyteen sovellettavan vaivattoman toiminnan ideaa. Helsingin Postipuistoon suunnitteilla olevassa puukerrostalohankkeessa erityispiirteenä on tämän päivän tarpeita palvelevat yhteistilat.

18.01.2022

A-Kruunulle valmistui hiilineutraaliuden tiekartta

A-Kruunun tavoitteena on olla omissa toimissaan hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Keinoina ovat muun muassa uusiutuvan lämmitysenergian käyttö, rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskenta sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

 

29.11.2021

Selkeät pelisäännöt helpottavat ARA-asuntojen vuokrausta

Kohtuullinen vuokra, sijainnit hyvien liikenneyhteyksien varrella ja uusi asuntokanta houkuttelevat hakijoita A-Kruunun asuntoihin. Asukasvalintaa ohjaa ja helpottaa ARAn selkeä asukasvalintaohjeistus, joka asettaa pienituloiset asukkaat etusijalle.

16.11.2021

Hyvä tilaohjelma tuottaa valoisia ja kalustettavia asuntoja

Kun kerrostalon voi suunnitella asukkaita ajatellen, asuntoihin saadaan muunneltavuutta ja valoa. A-Kruunun rakenteilla olevat talot Porvoossa täyttävät arkkitehtipariskunta Sanna ja Juha Vesenin mielestä hyvin laadukkaan tilaohjelman vaatimukset.

Kuvassa: Juha ja Sanna Vesen Raatimiehenkatu 1 ja 3:n tontilla lokakuun alussa yhdessä vastaavan mestarin Ismo Vannisen ja työmaainsinööri Mirka Marttisen kanssa. Kohteen urakoi Varte Lahti Oy.

09.04.2021

A-Kruunun yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu

Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Uusi vastuullisuusohjelma otettiin käyttöön vuonna 2020 ja se rakentuu neljän teeman ympärille: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Yritysvastuuraportissa tarkastellaan vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2020, kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista.

07.01.2021

Kuntarahoitus myönsi A-Kruunun Espoon hankkeelle Vihreää rahoitusta

Espoon Finnoon Djubsundsbäckenin alueelle toteutettava A-Kruunun 41 asunnon vuokratalohanke on A-energialuokan energiatehokkuuskohde. Koko alueen kaavoituksessa on tavoiteltu hiilineutraalia aluetta, jossa energiankulutus on minimoitu.  KVR-urakkasopimus on allekirjoitettu SSA Project Oy:n kanssa.

30.06.2020

Kestävä rakentaminen huomioi kiinteistön ylläpidon

Kun talot tehdään pitkäaikaiseen omistukseen asiakastyytyväisyys huomioiden, kiinteistön ylläpito täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kun sen lisäksi korjataan ennakoiden, asunnoilla on mahdollisuus säilyttää kilpailukykynsä pitkään, toteaa A-Kruunu Oy:n tuore projektipäällikkö Leena Aho-Manninen.