Ilmastonmuutos ja sen hillintä sekä vääjäämättä tapahtuva kaupungistumisen jatkuminen lisäävät paineita kaupunkien tiivistämiseen ja maankäytön tehostamiseen. Kehityksellä on kuitenkin kääntöpuolensa, eikä voi väittää, että tiivis kaupunkimainen rakentaminen automaattisesti loisi ympäristöä, jossa meidän on hyvä elää. Kaupunkiympäristöjen viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, varsinkin nykytilanteessa.

A-Kruunu on allekirjoittanut Senaatti-kiinteistöjen kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen kahdesta Pihlajaniemen asuinalueen tontista.  Merenrannan ja kaupungin keskustan läheisyydessä sijaitseville tonteille rakennutetaan yhteensä yli 100 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.